Dofinansowania UE

PBS Przemysław Bartkowiak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów przez "PBS" Przemysław Bartkowiak”.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz rozszerzenie profilu działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i procesów dotyczących produkcji wyrobów mącznych - pierogów wysokiej jakości (tradycyjnych i funkcjonalnych).

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcji pierogów w firmie "PBS" Przemysław Bartkowiak.

Całkowita wartość Projektu: 1 076 755,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 393 934,76 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.