„Przy Biesiadnym Stole”

PBS Przemysław Bartkowiak
Zakład Produkcji Spożywczej

Jaroszów 130A
58-120 Jaroszów
NIP: PL 8991023732
tel. produkcja: 694 455 942
tel. księgowość: 694 455 935
fax. +48 71 734 59 43